فلوتر از کف فرنگی و فلاش تانک

ایا تا به حال با هدر رفتن اب در توالت فرنگی منزل خود روبه رو شده اید ؟! ایا می دانید برای رهایی از این مشکل چه باید کرد ؟! […]

فلوتر از بغل توالت فرنگی و فلاش تانک

شما امروزه در زندگی خود از ابزارهای زیادی برای راحتی و اسایش خود استفاده می کنید که هیچ گاه به طرز کارکرد و ریز کاری های این محصول اشنایی نداشته […]