فلوتر 2 اینچ امید

کاربرد فلوتر 2 اینچ امید برای کنترل سطح مایعاتی که رسانه ی برق هستند از وسیله ای استفاده می کنند که فلوتر نام دارد. فلوتر دارای یک گوی که درون […]

فلوترسازی امید

تاریخچه فلوترسازی امید شرکت امید از نمونه های برتر تولیدکنندگان داخلی می باشد که برای اولین بار در ایران شناور کولر و فلوتر تمام برنجی را طراحی و تولید نموده […]

فلوتر برنجی امید

خرید فلوتر برنجی امید از تولیدکنندگان برتر در زمینه ی تولید فلوتر و شناور کولر شرکت امید می باشد که با استفاده از دانش فنی روز دنیا و با استفاده […]

فلوتر پیگلر خرید فلوتر پیگلر

فلوتر پیگلر به هر جسمی که روی مایعات به صورت  شناور باشد فلوترمی گویند ، در لغت نامه فلوتر به معنای شناور می باشد ، به دستگاهی که روی سطح […]