اتصالات پلی رود

اتصالات پلی رود واحد تولیدی تحقیقاتی پلی رود که همکنون جزء یکی از بزرگترین واحد های تولیدی اتصالات آبیاری و آبرسانی پلیمری در کشور و همچنین خاورمیانه محسوب می شود […]

شرکت اتصالات پلی رود

شرکت اتصالات پلی رود واحد تولیدی تحقیقاتی پلی رود اتصال که هم اکنون جزء یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی اتصالات آبیاری و آبرسانی پلیمری در کشور و همچنین در خاورمیانه […]

نمایندگی اتصالات پلی رود

نمایندگی اتصالات پلی رود واحد تولیدی تحقیقاتی پلی رود یکی از برجسته ترین واحدهای تولیدی ایران می باشد که بیش از 30 سال است که در زمینه تولید اتصالات فلزی […]