لیست اتصالات گالوانیزه

لیست اتصالات گالوانیزه جهت انتقال مسیر، گرفتن انشعاب، مسدود کردن مسیر، افزایش و یا کاهش حجم انشعاب و… از اتصالات در سیستم لوله کشی استفاده می شود که یکی از […]

اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه برای انتقال سیالات لوله و اتصالات آهنی مورد استفاده قرار می گرفته که به دلیل رویارویی با اکسیژن موجود در محیط و انتقال سیال از داخل آن تاثیرات […]