شلنگ پکیجی مشخصات شلنگ پکیجی

شیلنگ محصولی است که منعطف و تو خالی است و برای انتقال سیال از یک محل به محلی دیگر مورد استفاده واقع می شود . در واقع شیلنگ محصولی است […]