علم برنجی قیمت علم برنجی

از نظر شما شیر الات بدون علم ثابت و محکم قادر به انتقال اب برای مصارف می باشد , خیر همچین چیزی ممکن نیست و هر شیر الاتی نیاز به […]