فلنچ اسلیپون

قطعه ای با کاربرد فراوان در سرویس ها، از انواع فلنج ها، با هزینه نصب کمی بالاتر در مقایسه با دیگر قطعات ، نیاز به جوش در دوطرف دارد ، […]