قیمت فلنچ دنده ای

فلنج ها با توجه به نوع خاصی که دارند توسط برند ها و شرکت های مختلف تولید می شوند و با قیمت های گونا گون به فروش می رسند . […]