فلنچ کور

فلنج نوعی از قطعات خاص محسوب می شود که برای انواع اتصالات و تاسیسات به کار برده می شود و تولید و ساخته می شود . فلنج در انواع مختلف […]