اتصالات گالوانیزه دنده ای

در صنعت اهن به منظور جلوگیری از پوسیدگی و خوردگی فلزات بر روی انها فلزی از جنس روی قرار می دهند که این عمل توسط گالوانیزاسیون انجام می شود. در […]