تولید اتصالات گالوانیزه

تولید اتصالات گالوانیزه یکی از روشهایی که به وسیله آن اتصالات را تولید می کنند روش فورج می باشد. در این روش قطعه اولیه که لقمه نامیده می شود در […]