نوارتفلون دنا سبز سنگین

نوار اب بندی و یا همان نام عامه ان , نوار تفلون که البته نادرست نیز می باشد و یک نام تجاری است , و تنها دلیل شهرت نوار اب […]