شیرگازی امین | قیمت شیرگازی امین

کارخانه شیرگازی امین شیریکی ازقدیمی ترین شیرالات گازی موجوددربازار میباشد شیرگازی امین شیردرجاده دماوند در15کیلومتری شهرگیلاونددرمساحتی 1000هزارمتری واقع شده است این کارخانه درسوله های مختلفی شروع به تولید انواع شیرالات […]