چپقی گالوانیزه قیمت چپقی گالوانیزه

چپقی گالوانیزه برای محافظت و جلوگیری از اکسید و خوردگی برخی از فلزات بر روی آنها عمل گالوانیزاسیون اعمال می شود. در این روش پوششی از فلز روی بر روی […]