شیر سوپاپی بیلوز

شیر سوپاپی بیلوز شیر سوپاپی فاراب در دو نوع شیر سوپاپی بدنه چدن فاراب و شیر سوپاپی بدنه فولاد (بیلوز) فاراب تولید و به بازار عرضه می گردد. شیر سوپاپی […]