شیر فلوتر امید قیمت شیر فلوتر امید

شیر فلوتر امید فلوتر برنجی Ballcock در سال 1797 در موتورهای بخار توسط ادومود کارتریت اختراع شد. فلوتر امید از جمله محصولاتی است که کنترل سطح مایعات را به عنوان […]