شیر ویفری چیست؟

شیر ویفری چیست شیر های ویفری از انواع شیر های قطع و وصل جریان سیال می باشند که در آن ها از یک دیسک دایره ای یا مستطیلی که امکان […]

شیر ویفری چیست ؟

شیر ویفری يكي از ساده ‌ترين شير هايي كه كاربرد صنعتي بسیاری دارد شير ویفری می باشد که با نام هایی همچون شیر پروانه ای، شیر پروانه ای بدون فلنج، […]