فلنچ ایران پایپینگ

شرکت ایران پایپینگ از جمله شرکت هایی است که به تولید انواع اتصالات , فلنج ها و گکست ها و… می پردازند . فلنج ها از جمله اتصالات پر کاربرد […]