فلنچ جوشی پایه بلند

فلنج های جوشی در انواع مختلفی , در سایز ها و کلاس های مختلفی ساخته می شوند . فلنج های جوشی پایه بلند یکی از فلنج های پر کاربردی است […]