فلنچ دنده ای سیاه

اتصالاتی تولید شده اند که متفاوت از همه اتصالات  و بسیار خاص و منحصر به فرد هستند . جزو تجهیزاتی محسوب می شوند که به صورت قطعه ای دیسک مانند […]