فلنچ ساکت ولد

اتصالات فلنجی خاص در انواع و اقسام گوناگونی ساخته شده است که یکی از انواع این فلنج ها , فلنج ساکت ولد است که این نوع اتصال به صورت لوله […]