فلنچ لوله

اتصالات تنها در آن دسته از محصولات کوچک و آسان نصبی که برای انواع شیرآلات استفاده می شوند , خلاصه نمی شوند بلکه اتصالاتی با تجهیزات خاص وجود دارند که […]