فلنچ گلودار

اتصالات تا به امروزه در انواع و مشخصات و سایز های مختلفی برای انواع لوله کشی ها و شیر الات مورد استفاده قرار گرفته اند اما لوله کشی هایی هستند […]