فلنچ گلو بلند

اتصالات سبک خاصی از تاسیسات ساختمانی هستند که بسیار پر کاربرد و پر فروش هستند . فلنج ها نیز از اتصالات خاصی محسوب می شوند که در اتصال انواع لوله […]