فلنچ چیست ؟

اتصالات ساختمانی یکی از مهم ترین چیزهایی است  همه روزه توسط مهندسان خبره در تاسیسات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد . شاید تا به حال کلمه فلنج به گوشتان […]