فلوتر از کف فرنگی و فلاش تانک

ایا تا به حال با هدر رفتن اب در توالت فرنگی منزل خود روبه رو شده اید ؟! ایا می دانید برای رهایی از این مشکل چه باید کرد ؟! […]