نحوه تعویض مغزی شیر مخلوط اهرمی

همان طور که میدانید امروزه با پیشرفت فناوری هر کاری اسان تر شده است . با اهرمی شدن شیر ها به راحتی می توان جریان سیال را باز و بسته […]

قیمت مغزی شیر مخلوط اهرمی

مغزی شیر مخلوط مغزی شیر مخلوط در شیرهایی که به سرویس های دارای لوله های آب سرد و گرم دارند متصل می شوند. طرز کار این نوع شیر تقریبا، مشابه […]

مغزی شیر مخلوط اهرمی

مغزی شیر مخلوط اهرمی قطع و وصل کننده هایی که امروزه در تمامی مکان ها مورد استفاده قرار می گیرند تولید کننده کلمه شیرالات می باشند. به گفته دیگر کلمه […]