نوار آلتن نیاشیمی

نیاشیمی از جمله شرکت های شناخته شده ای است که با صادرات به کشورهای همسایه و قرار گرفتن در لیست وندورهای نفت وگازی جزو بهترین کارخانجات کنترل کیفیت قرار گرفته […]