نوار تفلون خمیری دنیکس

نوار تفلون خمیری دنیکس نوار آب بندی پلی تترا فلونور اتیلن PTFE که در بازار ایران و در بین مردم به نوار تفلون شناخته شده است ماده ای است پلاستیکی […]