اتصالات گالوانیزه ای

اتصالات گالوانیز ای لوله کشی به نصب لوله های فلزی، پلاستیکی،سیمانی و غیره به منظور انتقال مایعات،گازها و گاه جامدات کوچک گفته می شود. در صنعت قطعات لوله کشی می […]