فلنچ اسپیکات

اتصالات از مهمات هر تاسیسات ساختمانی محسوب می شود که فلنج نیز نوعی  ابزار است که می تواند اتصالات در انتقال انواع سیالات پر فشار را مانند سیال گاز که […]