مغزی شیر مخلوط اهرمی

مغزی شیر مخلوط اهرمی قطع و وصل کننده هایی که امروزه در تمامی مکان ها مورد استفاده قرار می گیرند تولید کننده کلمه شیرالات می باشند. به گفته دیگر کلمه […]