مغزی گالوانیزه خرید مغزی گالوانیزه

در تولیدات اتصالات طیف گسترده ای از محصولات وجود دارد که مغزی یکی از انواع این اتصالات به حساب می اید . مغزی از انواع اتصالات پر مصرف و کاربردی […]

مغزی اتصالات گالوانیزه

مغزی گالوانیزه گالوانیزه آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند از زنگ زدن محفوظ می ماند. خوردگی یا […]