نوار تفلون قرمز دنا

برخی از تاسیسات در صنعت لوله کشی وجود دارند که بسیار پر کاربرد می باشد . از این محصول پر کاربرد هم در سیستم لوله کشی و هم در ساختمان […]