الکترود توحید

الکترود توحید   شرکت الکترود توحید یکی از معتبر ترین شرکت های ایرانی در زمینه تولید انواع محصولات جوشکاری است. توجه جدی مدیران این شرکت به اصل مشتری مداری و […]

الکترود ام تی

الکترود ام تی الکترود ها قطعه هایی هستند که یک طرف آن ها به بخش غیر فلزی و مواد نیمه رسانا متصل می شوند و قسمت دیگر در تماس با […]

الکترود ام تی 12

الکترود ام تی 12 دنیایی که امروزه در آن زندگی می کنیم روز به روز به سمت صنعتی شدن حرکت می کند. در این میان صنعت جوشکاری جایگاه مهمی را […]