تماس با ما

فروشگاه امینکو نمایندگی انواع شیرالات ساختمانی وشیرالات واتصالات دنده ای توپی برزیل میباشد درموردشیرالات ساختمانی میتوانیم  به شیرالات سیتکو اشاره

کنیم شیرالات سیتکو انواع مختلفی دارد بطورمثال شیرالات بهداشتی اعم ازشیرالات روشویی شیرالات افتابه وشیرالات دوش میباشد شیرالات سیتکو اول واردادتی

ازکشورچین بود وای امروزه بابالارفتن قیمت دلار درداخل کشورتولیید میشود .شیرالات سیتکو شیرالات واتصالات مختلفی جهت وصل انواع پیکجی دارد.مثال شیرفلکه

کشویی سیتکو شیرگازی سیتکووانواع نوارتفلون سیتکو مغزی شیرمخلوط سیتکو شیرالات یکسرروپیچ سیتکو صافی وشیرالات یکطرفه سیتکو مباشد.

بازرگانی امینکو
بازرگانی امینکو

انواع اتصالات گالوانیز  یگی دیگرازمحصولات فروشگاه امینکو میباشد اتصالات گالوانیزه چینی که همان اتصالات دنده ای گالوانیزه میباشد وانواع مختلفی دارداتصالات

گالوانیزه سیتکو واتصالات گالوانیزه مک بران یکی ازبهترین اتصالات چینی موجودمیباشد .ودراخر اتصالات گاوانیزه توپی برزیل که بنظره فروشگاه امینکو که نمایندگی

انحصاری انواع اتصالات گالوانیزه توپی برزیل واتصالات دنده ای برزیل میباشد لذابرای دریافت اخرین لیست قیمت اتصالات گالوانیزه توپی برزیلی باماتماس

بگیرید.

02155695580

02155695581

02155695582

02155695583

02155695584

02155589106

02155892429

https://www.instagram.com/amincoshir

اینستاگرام بازرگانی امینکو

 

درموردانواع نوارتفلون که این فروشگاه اقدام توزیع ان میکند نوارتفلون اسیاطلایی ونوارتفلون دنا میباشد .نوارتفلون اسیاطلایی دردوکلاس مختلف میباشد .

نوارتفلون زرداسیا که به ان نوارتفلون خمیری هم گفته میشود وموردبعدی نوارتفلون دنا میباشد .نوارتفلون باتوجه به رنگ بندی قیمت های مختلفی دارد.

شیرگازی استانداردامین شیرشیرگازی استارکو وشیرگازی سارا,گازوشیرگازی عالی ,شیر77,شیرگازی مهشیر,شیرگازی گازایران وشیرالات گازی اذران

ازدیگرفروشگاه میباشد باتوجه به نواسانات قیمت ارزومواداولیه نمی توانیم لیست قیمت دقیقی ازانواع محصولات اعلام کنیم لذا برای دریافت اخرین لیست قیمت باماتماس بگیرید.

فروشگاه امینکو بروزترین قیمت شیرالات رهانه رادراختیارشماقرارمیدهد .شیرالات رهانه انواع مختلفی داردشیرالات پیسواررهانه شیرالات پیسواررهانه

وشیرگازی رهانه وفلوتربرنجی رهانه وانواع شیراطمینان رهانه …همکاران عزیر درصورت خریدازفروشگاه امینکو میتوانید ارسال باربه سراسرکشورارسال میشود

باتشکرازشما

بازرگانی امینکو

اب گازبخار

ادرس بازرگانی امینکو
ادرس بازرگانی امینکو