شیر پکیج  3/4 فروش شیر پکیج  3/4

در دنیای قطعات اتصالات و شیرآلات قطعه ای وجود دارد که برای تنظیم فشار و بار در پکیج استفاده می شود ، در واقع رابط بین آب ورودی به واحد […]