شیر فلکه کشویی برنجی  کیز ایران

شیر فلکه کشویی یکی از انواع شیر فلکه محصوب می شود که در شرکت معتبر و معروف کیز ایران طراحی و تولید می شود . این شیر جریان اب را […]