یونیورست شیپوری خرید یونیورست شیپوری

یونیورست شیپوری علم دوش دوکاره همان یونیورست است. یونیورست ها دو بخش ثابت و متحرک دارند. بخش ثابت برای دوش گرفتن و بخش متحرک برای شستشوی موضعی استفاده می شود. […]