قیمت مغزی شیر مخلوط اهرمی

مغزی شیر مخلوط مغزی شیر مخلوط در شیرهایی که به سرویس های دارای لوله های آب سرد و گرم دارند متصل می شوند. طرز کار این نوع شیر تقریبا، مشابه […]