شیر پیسوار دو خروجی

شیرآلات بهداشتی  از جمله مهم ترین تاسیسات ساختمانی است که باید در تهیه آن ها دقت کافی داشته باشیم . شیرپیسوار نیز یکی از این نوع شیرَآلات بهداشتی است که […]