اتصالات گالوانیزه st

اتصالات گالوانیزه به صورت دنده ای و به صورت اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه تولید شده ودر صنایع  آب , گاز , بخار , هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . روش ساخت این اتصالات گالوانیزه ST به دو صورت گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد صورت می گیرد . برای مثال مقدار سیلیکون و فسفر موجود در اتصالات گالوانیزه شدیدا ضخامت و ظاهر پوشش گالوانیزه را تحت تاثیر قرار می دهد . مقدار 04/0% سیلیکون یا بیشتر و یا مقدار 05/0% فسفر یا بیشتر در اتصالات گالوانیزه منجر به ضخیم شدن پوشش می شود که شامل آلیاژ های آهن _روی می باشد .کربن سولفور و منگنز موجود در اتصالات گالوانیزه اثر کمی در ضخامت پوشش گالوانیزه دارد. .اتصالات گالوانیزه  STاتصالاتی هستند از جنس گالوانیزه( که اغلب به صورت پیچی ) در خطوط لوله گالوانیزه و تحت فشارمورد استفاده قرار می گیرند.  اتصالات گالوانیزهST برای اتصال لوله های گالوانیزه به یکدیگر و به منظور متفاوتی استفاده می شود که این اتصالات دارای ظاهری سفید رنگ هستند که این رنگ نشان از گالوانیزه بودن این اتصالات است.

خرید اتصالات گالوانیزه st

انواع اتصالات گالوانیزه STبه شرح زیرمی باشد  :

زانو گالوانیزه , نوعی از اتصالات است که در دوزاویه 90درجه و 45درجه برای استفاده راحت تر در زوایای مختلف دوگونه سرد و گرم تولید می شود ودر صنایع آب ,گاز, بخار , هوا و صنایع مختلف استفاده می شود .

سه راهی گالوانیزه, به صورت دنده ای و به صورت سه راهی گالوانیزه  سفید و سه راه گالوانیزه سیاه تولید می شود ودر صنایع آب ,گاز, بخار , هوا و صنایع مختلف استفاده می شود.

مغزی گالوانیزه , نوعی از اتصال گالوانیزه که به صورت دنده ای و به دو صورت مغزی گالوانیزه سفید  ومغزی گالوانیزه سیاه تولید می شود ودر صنایع آب ,گاز, بخار , هوا و صنایع مختلف استفاده می شود .مغزی گالوانیزه برای گرفتن وصل کردن دو اتصال دنده داخل ( مادگی) استفاده و در دونوع کوتاه و بلند ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد .

چپقی گالوانیزه , برای اتصال زاویه های 45 و 90 درجه در انشعابات و خطوط لوله گالوانیزه زمانی که یک طرف لوله  به صورت دنده بیرون ( نری) و طرف دیگر انشعاب به صورت دنده داخل ( مادگی) باشد , مورد استفاده قرار می گیرد .

مهره ماسوره گالوانیزه , نیز به صورت دنده ای و به دو صورت مهره ماسوره گالوانیزه سفید و مهره ماسوره گالوانیزه سیاه تولید شده است ودر صنایع آب ,گاز, بخار , هوا و صنایع مختلف استفاده می شود . مهره اتصال گالوانیزه جهت اتصال آسان و قابل باز شدن لوله های گالوانیزه استفاده می شود . برای باز و بسته کردن آسان تر شیرآلات برنجی از مهره ماسوره گالوانیزه استفاده می شود .

روپیچ توپیچ گالوانیزه , به صورت دنده ای و به دو صورت روپیچ توپیچ گالوانیزه سفید  و روپیچ توپیچ گالوانیزه سیاه  تولید و ودر صنایع آب ,گاز, بخار , هوا و صنایع مختلف استفاده می شود . روپیچ توپیچ گالوانیزه جهت اتصال آسان و قابل باز شدن لوله های گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد .

قیمت اتصالات گالوانیزه sts

تبدیل گالوانیزه , به صورت دنده ای و به دو صورت تبدیل گالوانیزه سفید  و  تبدیل گالوانیزه سیاه  تولید و ودر صنایع آب ,گاز, بخار , هوا و صنایع مختلف استفاده می شود .تبدیل گالوانیزه جهت گرفتن کاهش یا افزایش سایز انشعابات و خطوط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد .

درپوش گالوانیزه , به صورت دنده ای و به دو صورت  درپوش گالوانیزه سفید  و درپوش گالوانیزه سیاه  تولید و ودر صنایع آب ,گاز, بخار , هوا و صنایع مختلف استفاده می شود .درپوش گالوانیزه جهت جلوگیری از خروج آب و یا سیالات دیگر در انتهای خطوط لوله  گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد .

بوشن گالوانیزه , برای اتصال دولوله گالوانیزه به یکدیگر استفاده می شود . لوله های گالوانیزه در هر دوسر ابتدایی و انتهایی به صورت روپیچ توپیچ هستند و نمی توان دواتصال روپیچ را به یکدیگر متصل کرد و به همین علت برای اتصال آن از بوشن استفاده می شود .

برای انشعاب گرفتن ازمسیر لوله گالوانیزه باید ازسه راهی گالوانیزه ST استفاده کرد .این سه راهی کلا به صورت 90 درجه است و این سه راهی در دومدل سه راهی مساوی و سه راهی تبدیلی تولید می شود :

سه راهی مساوی گالوانیزه ST : در این نوع سه راهی هر سه سایز ورودی , خروجی و انشعاب مساوی و برابر است .

سه راهی تبدیلی گالوانیزه ST: دراین نوع سه راهی سایز بخش ورودی و خروجی سیال از سایز انشعاب بزرگتر است .

 

 

 

 

[تعداد: 3    میانگین: 5/5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *